Zelf aan de slag

Model Schenkingsakte hoge vrijstelling - bij kwijtschelding

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden gebruikt zonder dat daarvoor de gang naar de notaris vereist is. De vrijstelling geldt voor schenkingen aan iedereen tussen 18 en 40 jaar (uiterlijk op de 40ste verjaardag). Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld, voor afkoop van het recht van erfpacht of voor aflossing van een restschuld vervreemde eigen woning. Het is verstandig deze voorwaarde schriftelijk bij de schenking vast te leggen. Van de betaling van de schenking èn van het gebruik van de schenking voor genoemde doelen moeten schriftelijke bewijzen zijn.
 
  • Ontvangt u de schenking voor het eerst in 2023, dan is de maximale vrijstelling € 28.947.
  • Ontving u voor het eerst in 2022 een deel van deze vrijstelling? Dan kan die schenking onder voorwaarden dit jaar nog aangevuld worden tot € 106.671.
  • Ontving u voor het eerst in 2021 een deel van deze vrijstelling? Dan kan die schenking onder voorwaarden dit jaar nog aangevuld worden tot € 105.302.

Bekijk ook de model schenkingsaktes voor:
Model Schenkingsakte hoge vrijstelling - voor aankoop woning
Model Schenkingsakte hoge vrijstelling - voor verbetering of onderhoud
Model Schenkingsakte hoge vrijstelling - voor aflossing

Meer informatie is te vinden in het artikel 'Einde jubelton: wat kunt u nog schenken?' (FiscAlert september 2022)

Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?