Artikelen

Belastingdienst veroorzaakt betalingsproblemen

Belastingdienst veroorzaakt betalingsproblemen

Voor burgers en zzp’ers die verzuimen om belastingaangifte te doen, leiden hoge inschattingen en boetes regelmatig tot (betalings)problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. De Belastingdienst zoekt steeds vaker in vroeg stadium contact, maar dat werkt niet altijd. Er wordt dan ambtshalve een aanslag opgelegd. Door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, trekken mensen dan lang niet altijd aan de bel als die te hoog is. Zo wordt er een geval genoemd van een mevrouw die uiteindelijk door het handelen van de Belastingdienst haar huis moest verkopen. De Belastingdienst moet beter haar best doen om dit soort problemen te voorkomen en inkomsten redelijk te schatten, aldus de inspectie.

Krijg je een aanslag en kun je die niet betalen? Vraag dan om uitstel van betaling of een betalingsregeling. Op www.belastingdienst.nl lees je daar meer over. Dat geeft je ook tijd om, bij een te hoge aanslag, een verlaging aan te vragen. Blijf dus niet stil zitten maar kom in actie!