Artikelen

Belastingplannen Voorjaarsnota

Belastingplannen Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota is traditioneel een bijstelling van de begroting. De nota licht normaal gesproken ook alvast een tipje van de sluier op van Prinsjesdag, maar het kabinet is nu demissionair. Een overzicht van de belangrijkste belasting- en andere maatregelen:

 • In 2025 wordt het aangrijpingspunt voor het toptarief voor de inkomstenbelasting met €557 minder verhoogd.
 • Er wordt gesleuteld aan het tarief van de eerste schijf. Het gaat enerzijds om een verhoging ter dekking van onder andere een hogere huurtoeslag en anderzijds om een verlaging ter compensatie van de hogere zorgpremies.
 • De arbeidskorting wordt aangepast. Zo wordt voorkomen dat inkomens die niet direct profiteren van de stijging van het minimumloon minder arbeidskorting krijgen.
 • Door de complexe samenloop van belasting, toeslagen en sociale zekerheid hebben sommige alleenverdienende huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een lager besteedbaar inkomen dan een paar in de bijstand. Er wordt daarom gewerkt aan herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting per 2028 voor een beperkte groep.
 • Tot en met 2023 gold voor ondernemers in de inkomstenbelasting een MKB-winstvrijstelling van 14%. In 2024 is die 13,31%. Per 2025 zou de MKB-winstvrijstelling 12,7% zijn, maar deze wordt nu verder verlaagd naar 12,03%.
 • Er is sprake van overuitputting van de MIA (milieu-investeringsaftrek) en onderuitputting van de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Er wordt daarom geschoven met de budgetten om te voorkomen dat de MIA niet meer gebruikt kan worden.
 • De heffing voor privégebruik van de bestelauto van de zaak die afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt wordt gecorrigeerd voor inflatie.
 • De belastingvoordelen voor elektrische auto's blijven langer bestaan. Daarvoor komt er een nieuwe tijdelijke tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto's. De korting bedraagt  40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Daarna is er geen korting meer.
 • Plug-in hybride aangedreven personenauto's gaan per 2025 onder de reguliere BPM-tabel vallen.
 • De tarieven in de 3e, 4e en 5e schijf voor aardgas in de energiebelasting worden verhoogd: per 2025 met 22,4% en per 2030 met nog 2,7% extra. 
 • Er wordt een aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten ingevoerd (kortdurende verhuurconstructies).
 • De mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen wordt niet ingevoerd per 1 juli 2024 maar verder uitgesteld.
 • Er komt extra geld beschikbaar voor ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

Uiteindelijk is het besluit of de plannen doorgaan aan de Tweede Kamer, waar de formerende partijen een meerderheid hebben. Uiterlijk half mei zou er een hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen moeten liggen.

Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?