Artikelen

Hoogste inkomens betalen minder belasting

Hoogste inkomens betalen minder belasting

De top-1% hoogste inkomens betalen minder belasting dan de groep daar net onder. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Inkomens en belastingen aan de top’ van het Centraal Planbureau. Dit bleek ook al uit eerder onderzoek naar belastingjaar 2016. Nu is gekeken naar een langere periode (2011-2019). En ook dan blijkt de belastingdruk lager voor de top-1%. In de periode 2011-2019 was de belastingdruk op de hoogste 0,01% inkomens (ongeveer 1.400 mensen) zo’n 28%. Dat is lager dan op de midden- en hoge inkomens, voor wie sociale premies en inkomstenbelasting in box 1 de voornaamste lasten zijn. Hun belastingdruk was 33% of hoger. Het inkomen van de top-0,01% bestaat vrijwel geheel uit bedrijfswinsten, zodat de belastingdruk vooral door de vennootschapsbelasting bepaald wordt. Als bedrijfswinsten worden uitgekeerd moet ook inkomstenbelasting in box 2 worden betaald, maar door slechts een beperkt deel van de winst uit te keren wordt die heffing uitgesteld en de belastingdruk laag gehouden.

Het Nederlandse belastingstelsel leidt niet tot grote herverdeling en is minder progressief dan gedacht, al werken de overheidsuitgaven aan de lagere inkomens in de vorm van toeslagen en heffingskortingen wel nivellerend. Het motto 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' gaat dus niet altijd op als het gaat om belastingen.