Artikelen

Overheidsinstanties 'blind voor mens en recht'

Overheidsinstanties 'blind voor mens en recht'

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening heeft het rapport 'Blind voor mens en recht' gepresenteerd. De commissie deed onderzoek naar het fraudebeleid in de sociale zekerheid en de toeslagen. Hierbij zijn ook de eerdere rapporten 'Ongekend Onrecht' en 'Klem tussen balie en beleid' meegenomen. Met het rapport Ongekend onrecht is duidelijk geworden wat er gebeurde bij de toeslagenaffaire. Maar de vraag waarom dit heeft kunnen gebeuren, was nog niet beantwoord. De conclusie van dit nieuwe rapport is keihard. Het kabinet, het parlement, de uitvoerders (Belastingdienst, UWV) en de rechter zijn blind geweest voor mens en recht. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt bij ontwerp, invoering, uitvoering en aanpassing van wet- en regelgeving. Dat heeft de basis gelegd voor veel ellende. Bij een klein foutje werd je bovendien al gezien als fraudeur en werden hoge boetes opgelegd.  Vervolgens schoot ook de rechtsbescherming ernstig tekort door beperking van de mogelijkheden om je recht te halen, geen menselijke maat bij de uitvoeringsinstanties en falende rechtspraak. De conclusies zijn niet nieuw. Ze vertonen een grote overeenkomsten met de conclusies die al in 2009 worden getrokken en in latere jaren meermaals in andere rapporten voorbijkwamen. Sommige fouten zitten al bijna twintig jaar in de wet- en regelgeving. Tot op de dag van vandaag faalt de wetgever in het oplossen van deze problemen, terwijl mensen nog steeds de gevolgen hiervan dragen.  'Dit schandaal kan, zonder de juiste maatregelen, veranderingen en waarborgen, morgen weer gebeuren', aldus de commissie. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om patronen te doorbreken en te voorkomen dat opnieuw mensen worden vermorzeld:

  • Een sterkere rechtsstaat voor mensen, waarin grondrechten worden gerespecteerd en rechtsstatelijk wordt gehandeld;
  • De overheid heeft altijd oog voor mensen;
  • De overheid heeft een menselijk gezicht;
  • Een menselijk handhavings- en sanctioneringsbeleid;
  • Een juridisch vangnet en toegankelijk recht voor mensen;
  • Een parlement dat goed zijn werk doet.
Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?