Artikelen

Top-10 aangiftetips

Top-10 aangiftetips

1. Wees niet bang voor de blauwe envelop

Ons devies voor financiële doe-het-zelvers: wees niet bang voor de blauwe envelop! Met de belastingtips van FiscAlert wordt aangifte doen niet alleen makkelijker, maar ook nog een stuk leuker! Doe vooral aangifte, vergeet geen aftrekposten, benut de heffingskortingen en, speciaal voor fiscaal partners: verdeel je aftrekposten en vermogen optimaal. 

Kijk ook onze video ‘Ben jij bang voor de blauwe envelop?

2. Doe vooral aangifte

Doe vooral aangifte, ook als je geen uitnodiging hebt gekregen! Wie geen aangifte inkomstenbelasting doet, loopt het risico een belastingteruggaaf mis te lopen (of bij een naheffing belastingrente te moeten betalen). Vul dus altijd (als proef) de aangifte in. Maak daarbij gebruik van de online aangifte door in te loggen op www.belastingdienst.nl > Mijn Belastingdienst. 

Heb je een aangiftebrief ontvangen, dan moet je vóór 1 mei je aangifte hebben ingediend of uitstel hebben gevraagd (bel 0800-0543 of vraag online uitstel aan op www.belastingdienst.nl > Mijn Belastingdienst).

3. Doe samen aangifte

Fiscaal partners kunnen altijd het best samen aangifte doen. Beantwoord in de online aangifte onder ‘Partner’ de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ dus altijd met ‘ja’. Samen aangifte doen is nooit (!) nadelig, voorkomt fouten en kan veel belastingvoordeel opleveren.

LET OP: Apart aangifte doen of 1 van beiden geen aangifte laten doen kan juist geld kosten of zorgen voor fouten. Kies daar dus niet voor.

4. Doe aangifte vóór 1 mei

Ook al kun je uitstel vragen tot 1 september, het is beter je aangifte vóór 1 mei in te dienen. Op die manier voorkom je dat je belastingrente (momenteel 7,5%!) moet betalen als je belasting moet (bij)betalen. Belastingrente wordt in de aanslag inkomstenbelasting 2023 berekend vanaf 1 juli 2024. Krijg je geld terug? Dan vergoedt de Belastingdienst normaal gesproken geen belastingrente.

5. Controleer…

De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service van de Belastingdienst, alleen kloppen de vooraf ingevulde gegevens niet altijd. Een paar voorbeelden:

  • Een bij de woning horende garage wordt door de fiscus soms apart in de aangifte wordt vermeld. Deze komt daardoor ten onrechte in box 3. De waarde van een garage die bij je eigen woning (hoofdverblijf) hoort (‘aanhorigheid’) moet je niet apart opgeven. Tel de waarde op bij de waarde van je huis en verwijder de aparte vermelding van de garage uit de aangifte. Zo wordt de garage niet onterecht belast in box 3.
  • Een ontslag- of transitievergoeding wordt soms op de verkeerde plek vooraf ingevuld. Ontslag- of transitievergoedingen zijn géén ‘inkomen uit tegenwoordige arbeid’. Je vult dergelijke vergoedingen in onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Heb je in 2023 een ontslag- of transitievergoeding ontvangen en is het bedrag in de aangifte (vooraf) ingevuld bij ‘inkomen uit tegenwoordige arbeid’? Dan kan dat je arbeidskorting verlagen. Deze heffingskorting wordt namelijk afgebouwd als het inkomen uit tegenwoordige arbeid hoger wordt. Corrigeer dit. Let op: dit geldt ook als in je jaaropgaaf de ontslag- of transitievergoeding is opgeteld bij je loon, moet je die gesplitst aangeven. Vermeld de vergoeding onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’ en de rest van het loon onder ‘Inkomsten uit loondienst’. Voor de verdeling van de ingehouden loonheffing kun je je loonstroken gebruiken. Een praktische verdeling is echter ook prima. Voor de aangifte maakt het namelijk niet uit of je de loonheffing bij je loon of bij je vergoeding vermeldt.

Controleer alle vooraf ingevulde gegevens dus goed. Je moet fouten daarin zelf herstellen!

6. … en vul aan

Vul de aangifte aan met ontbrekende bankrekeningen en beleggingspanden (in Nederland en daarbuiten!), aftrekposten zoals niet vergoede reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, partneralimentatie, giften en zorgkosten, betaalde rente op de familiebanklening voor de eigen woning, schulden, enzovoorts.

7. Jongeren: vraag belasting terug

Jongeren (ook minderjarigen) met een bijbaantje of een stagevergoeding waarover loonheffing is ingehouden, doen er goed aan om te checken of ze geld (terug) kunnen krijgen van de Belastingdienst. Veel jongeren (ook de minderjarige) hebben recht op een belastingteruggaaf om de simpele reden dat ze in aanmerking komen voor heffingskorting. Vul de aangifte inkomstenbelasting 2023 dus in als proef of nog simpeler gebruik de aangifteapp van de Belastingdienst (Android of iOS) en check het resultaat. Dat is de manier om erachter te komen of er geen geld blijft liggen. In 2024 is het ook nog mogelijk aangifte te doen over de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 door in te loggen op www.belastingdienst.nl

LET OP: Als er geen loonbelasting is ingehouden, valt er geen belasting terug te vragen.

8. Verdeel slim

Fiscaal partners mogen zelf bepalen hoe ze in hun aangifte aftrekposten, vermogen en dividenden van de eigen BV onderling verdelen. Dat is handig, want door dat slim te doen kun je (veel) belasting besparen. In de aangifte zie je onder ‘Verdelen’ welke posten je kunt verdelen. In sommige gevallen kan de online aangifte die optimale verdeling vaststellen. 

Kan de online aangifte de optimale verdeling voor jou niet bepalen, bijvoorbeeld omdat je box 3-vermogen hebt? Je doet er goed aan verschillende verdelingen uit te proberen. Je ziet direct of de aanpassing gunstig uitpakt. Gebruik voor het bepalen van de meest gunstige verdeling ons ‘Stappenplan Slim verdelen’.

9. Eigen woning? Trek meer af dan de hypotheekrente!

Aftrekbaar zijn niet alleen de gewone rentebetalingen, maar bijvoorbeeld ook vooruitbetaalde rente, boeterente, kosten van hypotheekadvies, taxatiekosten en notariskosten voor de hypotheek en, onder voorwaarden, de rente over een restschuld die is ontstaan als je na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018 je woning hebt verkocht. Sommige kosten worden door de Belastingdienst niet vooraf ingevuld. Je moet die dus zelf toevoegen!

Gebruik onze ‘Checklist aftrekbare kosten eigen woning’ om te zien welke kosten aftrekbaar zijn.

10. €2.694 korting voor ouders met jonge kinderen

Ouders die in 2023 een kind hadden dat jonger was dan 12 jaar kunnen recht hebben op een extra korting op de te betalen belasting. Die kan oplopen tot €2.694. Het gaat daarbij om de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de minstverdienende of alleenstaande werkende ouder. Zie de helpfunctie van de online aangifte voor de voorwaarden. De inkomensafhankelijke combinatiekorting krijg je automatisch als je aangifte doet.

Voor meer aangiftetips: lees onze 112 aangiftetips en ga ermee aan de slag!