Artikelen

Wat is er veranderd per 1 juli?

Wat is er veranderd per 1 juli?

Per 1 juli vinden er ieder jaar wijzigingen plaats. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet en wat dat betekent voor uw portemonnee:

Werk en inkomen

 • Het wettelijk minimumloon stijgt met 3,1% van € 13,27 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 13,68 per uur. Die stijging werkt ook door naar diverse uitkeringen zoals de AOW en de WW. Zie ook het overzicht van de uitkeringsbedragen op www.rijksoverheid.nl
 • Organisaties met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 juli jaarlijks verslag uitbrengen over zakelijke reizen en woon-werkreizen. Het gaat om het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en de gebruikte brandstof.
 • De 'tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen' gaat per 1 juli van start. Vanaf 1 juli 2024 wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Er wordt niet meer gekeken naar wat mensen in theorie zouden kunnen verdienen gezien hun beperking. De maatregel geldt voor de komende 3 jaar. De maatregel is bedoeld om achterstanden in te lopen. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Wonen

 • De huur van sociale huurwoningen mag vanaf 1 juli met maximaal 5,8% worden verhoogd als de (kale) huur €300 of meer per maand is. Bij een lagere huur is de maximale huurverhoging €25. Deze huurverhoging is onafhankelijk van het inkomen. Huurders van sociale huurwoningen met een hoger inkomen kunnen te maken krijgen met meer huurverhoging (maximaal €100). De huurverhoging van vrijesectorwoningen is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl. In de vrije sector geldt voor 2024 een maximale huurverhoging van 5,5%.
 • De maximale huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel gaat vanaf 1 juli voor meer huurwoningen gelden. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal  €1.157,95 per maand gaan kosten. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Zie ook de WWS-tool.
 • Om te zorgen voor betaalbare huur in de middensector gelden er nieuwe regels. Bij nieuwe huurcontracten (afgesloten op of na 1 juli 2024) mogen de huren vanaf 1 juli met maximaal 6,8% worden verhoogd als de beginhuurprijs ligt tussen € 879,66 en € 1.157,95. 
 • Vanaf 1 juli 2024 krijgen nieuwe huurders meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Een tijdelijk huurcontract mag dus niet meer, op enkele uitzonderingen na. Dit geldt zowel voor sociale huurwoningen als in de vrije sector. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl
 • Vanaf 1 juli 2024 moeten woningcorporaties die eengezinswoningen willen verkopen, deze te koop aanbieden aan de huurders die er wonen. Zijn de woningen niet verhuurd, dan moeten de woningen worden aangeboden aan andere huurders.

Kinderen

 • De kinderbijslag gaat een paar euro per kind omhoog. De verhoging geldt met ingang van het 3e kwartaal (uitbetaling op 1 oktober).
 • Ouders van kinderen met een Wlz-indicatie krijgen vanaf 1 juli automatisch dubbele kinderbijslag. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl
 • De kwaliteitseisen voor de BSO en dagopvang veranderen per 1 juli om werkdruk en personeelstekort te verminderen. Zo mogen in de dagopvang ook beroepskrachten in opleiding aan de slag. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Overig

 • Verzekeringsadviseurs en tussenpersonen moeten voortaan bij het afsluiten van een schadeverzekering altijd vermelden hoeveel afsluitprovisie en doorlopende provisie er betaald moet worden. Voor 1 juli hoefde dat alleen als de klant erom vroeg.
 • Moet je aangifte dividendbelasting doen? Dan kan dat per 1 juli alleen nog digitaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via administratiesoftware.
 • Supermarkten en horeca mogen geen tabak en -e-sigaretten meer verkopen.
 • Steeds meer energieleveranciers rekenen terugleverkosten voor zonne-energie.