Zelf aan de slag

Modelovereenkomst Periodieke gift

Wilt u uw giftenaftrek optimaliseren en overweegt u voortaan uw giften te doen door middel van een periodieke gift zodat u geen last meer heeft van de drempel en het maximum voor giftenaftrek? Ga dan zorgvuldig te werk.

1. lees eerst het artikel ‘Giftenaftrek onder de loep’
2. inventariseer uw giften
3. trek alle eventuele huidige machtigingen in
4. vraag u af of u uw giftenbeleid wilt veranderen, maak een overzicht van de doelen die u wilt (blijven) steunen
5. download onze modelovereenkomst periodieke gift
6. de download bevat twee exemplaren, één voor u en één voor de instelling/vereniging
7. vul uw onderdelen van beide exemplaren in en onderteken ze
8. stuur beide exemplaren naar de betreffende instelling/vereniging
9. de instelling/vereniging vult de voor haar bestemde onderdelen van beide exemplaren in en tekent eveneens
10. de instelling/vereniging stuurt uw exemplaar naar u terug
11. bewaar de overeenkomst zorgvuldig
12. maak uw gift periodiek over (via overschrijving of machtiging)

LET OP: Het goede doel waaraan u geeft moet een ANBI-verklaring van de Belastingdienst hebben (zie het kader ANBI-verklaring), een steunstichting SBBI zijn of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die tenminste 25 leden heeft, geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen en gevestigd zijn in de EU of op Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba (of een ander door de overheid aangewezen land).

LET OP: Sommige doelen gaan alleen akkoord als u minimaal een bepaald bedrag (bijvoorbeeld € 50 per jaar) doneert. Kijk voor meer informatie op de website van het goede doel waaraan u wilt geven.

Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?