Artikelen

Koopkracht stijgt voor bijna iedereen

Koopkracht stijgt voor bijna iedereen

Bijna alle huishoudens gaan er in 2024 op vooruit. Dat komt vooral door stijging van de lonen en uitkeringen en een daling van de inflatie. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). ‘Als je werkt en kinderen hebt, stijgt je koopkracht het meest,’ stelt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen, het CPB verwacht dat de lonen in 2024 met 5,4% stijgen. Werkenden merken daarnaast dat de heffingskortingen zijn verhoogd. Van het brutoloon blijft daardoor netto meer over (enkele euro's tot ruim €300 per maand). Maar met name alleenstaanden met een laag inkomen gaan er door het verdwijnen van de energietoeslag tussen de €65 en €75 op achteruit.

Eind januari ontvang je je eerste loonstrookje van dit jaar. Je ziet dan direct of je er in netto-inkomen op voor- of achteruitgaat ten opzichte van 2023. Maar pas op: de kans op fouten is bij de eerste loonstroken van het jaar groter door aangepaste contracten en nieuwe fiscale wet- en regelgeving. Vaak gaat het om een indeling in een verkeerde functie of schaal, of om fouten in toeslagen voor onregelmatig werk en overwerk. Controleer je loonstrookje dus goed!