Artikelen

Check je WOZ-beschikking

Check je WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen, zoals de OZB, de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait of (bij de vakantie- of verhuurde woning) de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Het is dus zaak te checken of de WOZ-waarde correct is, anders betaal je te veel! 

In het eerste kwartaal ontvang je de nieuwe WOZ-beschikking, vaak alleen digitaal in je berichtenbox op MijnOverheid.nl. Controleer de WOZ-waarde met behulp van onze ‘Checklist WOZ-waarde’. Is de WOZ-waarde te hoog? Bij sommige gemeenten is één telefoontje voldoende om de WOZ-waarde bij te stellen. Lukt dat niet, maak dan tijdig bezwaar met ons ‘Modelbezwaarschrift WOZ’. Steeds vaker kun je ook digitaal bezwaar maken. Bekijk de informatie op je WOZ-beschikking. Beargumenteer je bezwaar goed en vermeld ook wat de WOZ-waarde volgens jou zou moeten zijn.