Artikelen

Waarom vrouwen beter beleggen…

Waarom vrouwen beter beleggen…

Tekst: Cleo Scheerboom

Onderzoek na onderzoek laat zien dat vrouwelijke beleggers gemiddeld betere resultaten behalen dan mannen. Maar hoe doen ze dat? We zetten 7 inzichten op een rij. Daarmee kun je je voordeel doen, of je nu vrouw of man bent.

Vrouwen beleggen (nu nog) minder vaak dan mannen, maar kunnen het wel beter. De data van beleggingsplatforms wereldwijd laten zien dat vrouwelijke beleggers het over de lange termijn gemiddeld beter doen mannen. De verschillen in rendement lopen uiteen, maar de trend is onmiskenbaar: vrouwen behalen hogere rendementen. Hun strategie? In het kort: focus, goede spreiding en minder risico nemen. Wie inzoomt op de details, vindt waardevolle strategieën om het beleggingsrendement te verbeteren. 

1. Focus op een lange termijn doel

Vermogensopbouw op lange termijn heeft de voorkeur als je vrouwen vraagt naar hun beleggingsstrategie, zo blijkt uit peilingen wereldwijd. Ze zijn veel minder geïnteresseerd in strategieën die zijn gericht op het behalen van beleggingswinst op de korte termijn. Geen loze woorden, zo blijkt uit de data van internationale beleggingsaanbieders als Fidelity, Betterment, Barclays en Trade Republic over de portefeuilles van vrouwelijke beleggers. Zij houden hun beleggingen in aandelen en fondsen daadwerkelijk langer in de portefeuille en handelen minder dan mannelijke beleggers. En dat levert veel op. Vrouwen halen tot wel 1% meer rendement per jaar. Onder andere omdat transactiekosten direct ten koste gaan van het rendement. Dat vrouwen vaak beleggen in ETF’s, een asset categorie met relatief lage kosten, draagt daar ook aan bij. Maar wie niet verder kijkt dan de kosten mist een waardevol inzicht. Zo blijkt uit een omvangrijk onderzoek naar beleggingen door de Fidelity. De Amerikaanse vermogensbeheerder analyseerde de portefeuilles van 5,2 miljoen beleggers tussen 2011 en 2020. Een in het oog springend verschil is dat vrouwen veel vaker dan mannen voor een doel in de toekomst beleggen. Dat zorgt voor focus. Zij richten zich bij het samenstellen van hun portefeuille minder op de huidige beursontwikkelingen, maar beleggen in plaats daarvan voor doelen in de toekomst, zoals vermogensopbouw voor pensioen of de studiekosten van de kinderen. 

2. Beleg passief

De voorkeur voor passief beleggen is wereldwijd te zien in beleggingsportefeuilles van vrouwen. Ze beleggen vaak en veel in ETF’s. Ze willen vermogen opbouwen, maar zijn veel minder geïnteresseerd in het ‘verslaan van de markt’. Liever volgen ze met een ETF een index die een afspiegeling vormt van de wereldwijde aandelenmarkt. Actief beleggen, een beleggingsstrategie waarbij je actief op zoek gaat naar beleggingen waarvan je verwacht dat ze een hoger rendement opleveren dan het marktgemiddelde, spreekt hen veel minder aan.

Om hun lagere loon en pensioen te compenseren moeten vrouwen écht gaan beleggen

3. Laat je niet afleiden 

Een ander waardevol inzicht is dat vrouwen meer geneigd zijn in de markt te blijven. Ook in turbulente tijden op de beurs blijven ze vol belegd. Recent onderzoek van Fidelity laat zien dat 51% van de vrouwen die op de aandelenmarkt beleggen, blijft zitten waar ze zit in tijden van marktvolatiliteit. Dat doet 43% van de mannen. Ook veranderen ze niets aan hun gewoonte om periodiek in te leggen. Anders dan mannen kiezen vrouwen er dan weer minder vaak voor om in dergelijke periodes extra in te leggen in hun portefeuille. Een verklaring kan zijn dat de vrouwelijke belegger zich minder of niet laten afleiden door het dagelijkse beursnieuws. Ook beleggen ze waarschijnlijk vaker dan mannen periodiek. Dat maakt het minder noodzakelijk om het beursnieuws te volgen en haalt zo de emotie uit beleggen. Bij periodiek beleggen leg je automatisch maandelijks een vast bedrag in om te beleggen, ongeacht de situatie op de financiële markten. Deze techniek, ook bekend als dollar cost averaging, beperkt de effecten van volatiliteit op je portefeuille. Door elke maand in te leggen, koop je meer van een belegging als de koersen laag zijn en minder aandelen als de koersen hoog zijn. 

4. Handel weinig

Vrouwelijke beleggers doen gemiddeld minder transacties dan mannen bij het opbouwen van een vermogen. Dat kan ze een voorsprong opleveren. Een onderzoek eind jaren ‘90 van de University of California liet als eerste zien dat actieve beleggers zichzelf tekortdoen door veel te handelen. De onderzoekers vonden dat de meest actieve beleggers het elk jaar gemiddeld 6,5% slechter doen dan het marktgemiddelde. Dat zit hem deels in de transactiekosten, die gaan immers direct ten koste van het rendement. Door de gedaalde transactiekosten is dat effect wel minder dan in de jaren ’90. Daarnaast vermoeden de onderzoekers dat het inspelen op beleggingskansen op de korte termijn veel minder bijdraagt aan het totaalrendement dan actieve beleggers denken. Ook in deze tijd een belangrijke overweging. Een verband tussen het volgen van beursnieuws en veel handelen is al eerder aangetoond. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) signaleerde al eerder dat zeker jonge startende beleggers beursnieuws van beleggingsplatforms en finfluencers verslinden. 71% van de execution-only-beleggers kijkt wekelijks of vaker naar de waarde van hun beleggingen. 

5. Gok met mate

Gaan de hogere rendementen van vrouwen dan gepaard met veel risico? Nee. De beleggingsportefeuilles van vrouwen zijn gemiddeld minder risicovol dan die van mannen, zo zien vermogensbeheerders wereldwijd (zie ook punt 7 over spreiding). Vanzelfsprekend beleggen niet alle mannen speculatief. Onderzoek van de Britse Warwick Business School laat wel zien dat dat de gemiddelden worden beïnvloed door de voorkeur van relatief veel mannen voor lottery style beleggen. Een term voor beleggen in meer speculatieve, lager geprijsde aandelen die in theorie aanzienlijk in waarde kunnen stijgen. Kenmerkend voor deze aandelen zijn de asymmetrische risico's. Ze kunnen, net als bij een loterij, op korte termijn grote winsten opleveren, maar die kans is klein. Op de lange termijn is een negatief rendement veel waarschijnlijker. In de portefeuilles van vrouwen komen deze beleggingen veel minder voor. 

6. Neem je verlies

Verlies nemen valt beleggers zwaar. Dat geldt voor mannelijke én vrouwelijke beleggers. Onderzoek van de Warwick Business School laat zien dat vrouwen beter kunnen omgaan met verlies. Ze zijn eerder geneigd verliesgevende beleggingen te verkopen. Een waardevolle skill. Uit de gedragswetenschap weten we dat mensen de pijn van verliezen sterker voelen dan de vreugde van winnen. De recent overleden Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft deze verliesaversie uitvoerig onderzocht. Verlies voelt zelfs 2 keer zo zwaar als winst. Het verlangen om financiële pijn te vermijden, kan ertoe leiden dat beleggers slecht presterende aandelen of beleggingsfondsen lang in hun portefeuille aanhouden. In de hoop dat de koers weer herstelt. Gedrag dat een negatieve impact kan hebben op het rendement van de portefeuille. Verkoop dus tijdig achterblijvers in de portefeuille. 

7. Spreid je beleggingen 

Econoom en Nobelprijswinnaar Harry Markowitz wist al: ‘the only free lunch in investing is diversification.’ Spreiding helpt bij het sneller behalen van je beleggingsdoelen. De beleggingsportefeuilles van vrouwen zijn beter gespreid dan die van mannen. Een verklaring kan zijn dat ze vaker kiezen voor beleggingen die al spreiding bieden, zoals beleggingsfondsen en ETF’s. En vaker beleggen ze ook in obligaties. Maar de data suggereren dat dit niet de enige verklaring is. Het lijkt erop dat vooral de risicobereidheid een rol speelt. Zo ontdekte het beleggingsplatform Betterment duidelijke verschillen tussen klanten die afweken van de geadviseerde assetallocatie van aandelen en obligaties in de modelportefeuille. Mannen namen meer risico en stapten 2 keer zo vaak over op een 100% aandelenallocatie dan vrouwen. Het genoemde onderzoek van de AFM onder zelfbeleggers, 70% is man, laat ook zien dat veel beleggers maar in een beperkt aantal ondernemingen en sectoren beleggen. De beperkte spreiding maakt hen kwetsbaar voor een koersdaling van een aandeel of sector. Een goede spreiding heeft nóg een belangrijk voordeel, zag Markowitz al. Door het combineren van diverse beleggingen en beleggingscategorieën in de portefeuille, blijft het verwachte rendement van de afzonderlijke beleggingen hetzelfde, terwijl het risico afneemt.

Cleo Scheerboom is financieel journalist. Ze schrijft onder meer voor Het Financieele Dagblad, Beleggers Belangen en Management Scope. Ook schreef ze een aantal boeken over geldzaken. 

START SNEL MET BELEGGEN, ZEKER ALS JE VROUW BENT

Duidelijk is dat veel vrouwen prima beleggers zijn, en vaak betere rendementen behalen dan mannen. Toch aarzelen vrouwen soms nog om te gaan beleggen. Of er is maar een klein deel van hun vermogen belegd. Het opbouwen van vermogen is juist voor vrouwen extra belangrijk. Zij leven gemiddeld genomen langer dan mannen. Bovendien verdienen veel vrouwen in hun werkzame leven in totaal minder dan mannen. Vooral omdat ze minder jaren en minder uren werken. Vrouwen hebben daardoor na pensionering gemiddeld 30% tot 40% minder te besteden dan mannen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Europese Unie. Beleggen kan helpen om die kloof te dichten. Alle reden om snel te starten met beleggen. 

EENVOUDIG BELEGGEN IN ETF’s

Wil je starten met beleggen in ETF’s? Bekijk de videolessen van Kapé Breukelaar en de FiscAlert DHZ-indexportefeuilles voor Doe-Het-Zelf beleggers op www.fiscalert.nl. Zo kun je eenvoudig zelf beleggen, met kans op een aantrekkelijk rendement. De portefeuilles hadden in de afgelopen 10 jaar veel meer rendement opgeleverd dan actief beheerde portefeuilles.

 HANDEL JE TE VEEL?

Denk je dat je te veel handelt? Check je turnover ratio. Die ratio laat je zien hoe vaak je de portefeuille aanpast. Deel hiervoor de waarde van aan- en verkopen in een jaar door de gemiddelde waarde van je portefeuille in dat jaar. Het percentage geeft aan hoeveel van je portefeuille je in een jaar verandert. Een percentage tussen de 5% en 25% zien experts als optimaal voor een gespreide portefeuille. Leuk om te weten: het Berkshire Hathaway fonds van bekende belegger Warren Buffett deelde eerder de turnover ratio van net iets meer dan 2%.