Artikelen

Uitwerken Hoge Raad-uitspraak box 3 kost tijd

Uitwerken Hoge Raad-uitspraak box 3 kost tijd

De Hoge Raad heeft beslist dat beleggers in box 3 alleen belasting hoeven te betalen over het werkelijke rendement dat zij hebben behaald als dat lager is dan het forfaitaire rendement (zie ons nieuwsbericht 'Hoge Raad haalt streep door box 3'). Dat betekent echter niet dat alle aanslagen nu snel worden afgerond. Staatssecretaris Van Rij verwacht dat er zo'n 8 weken nodig zijn om de gevolgen van de uitspraak te bestuderen en in kaart te brengen. Ook zal de politiek zich er nog over buigen. De besluitvorming is aan het volgende kabinet. Zodra er meer duidelijkheid is krijgen belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft een brief van de Belastingdienst. De volledige reactie van Van Rij is te lezen op www.rijksoverheid.nl

Je kunt nu dus nog niets bij de Belastingdienst claimen. Het is nog even wachten op de brief van de Belastingdienst. Ondertussen is het zaak om bewijsmateriaal waarmee je kunt aantonen wat jouw werkelijke rendement was goed te bewaren. Nadat je de brief van de Belastingdienst hebt gekregen komt er namelijk een moment waarop je de gelegenheid krijgt om het digitale formulier 'Opgaaf werkelijk rendement' in te vullen. Als lid van FiscAlert laten we natuurlijk zien hoe je dit moet doen en waar je op moet letten. Als ook de formulieren zijn ingevuld, moet de Belastingdienst de ingevulde formulieren nog verwerken. Wij gaan ervan uit dat deze steekproefsgewijs worden gecontroleerd.