Artikelen

Update box 3-procedures en nieuw stelsel

Update box 3-procedures en nieuw stelsel

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rij een update gegeven over de stand van zaken rond de box 3-procedures en het nieuwe stelsel dat in 2027 zou moeten ingaan:

  • Voor 2 zaken die bij de Hoge Raad lopen wordt de uitspraak verwacht in augustus 2024. Voor 5 andere zaken is de verwachting dat de uitspraak volgt in augustus/september 2024. Zie ook 'Box 3-heffing te hoog?'.
  • In afwachting van deze uitspraken worden aanslagen met box 3-vermogen dat uit meer bestaat dan banktegoeden aangehouden. 
  • Maar doordat de uitspraak langer op zich laat wachten dan verwacht is de Belastingdienst genoodzaakt om over 55.000 aanslagen voor het belastingjaar 2021 toch op te leggen zonder rekening te houden met de uitspraak van de Hoge Raad. Anders kan de Belastingdienst dit later niet meer doen. De Belastingdienst heeft namelijk maximaal 3 jaar de tijd voor het opleggen van een definitieve aanslag. Er wordt nog nagedacht over mogelijke vervolgstappen voor deze groep.
  • Als de Hoge Raad de conclusies van de advocaten generaal (adviseurs van de Hoge Raad) in genoemde 7 zaken volgt, moet er een mogelijkheid komen om het werkelijke rendement op het vermogen door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor een (digitaal) formulier 'opgaaf werkelijk rendement' dat geautomatiseerd kan worden verwerkt. Afronding daarvan kan echter pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Het zal na de arresten dus nog enige tijd duren voordat dit formulier beschikbaar is.
  • De invoering van het formulier 'opgaaf werkelijk rendement' zal door capaciteitsproblemen ook leiden tot vertraging voor het nieuwe box 3-stelsel dat in 2027 zou moeten ingaan.
  • Ook de complexiteit van het nieuwe box 3-stelsel voor 2027 leidt ertoe dat het voorstel dat er nu ligt niet in zijn geheel in 2027 kan ingaan. Eventuele aanpassingen zullen leiden tot verdere vertraging.

Een nieuw box 3-stelsel is hard nodig. Maar alles bij elkaar genomen blijkt het nog niet zo simpel om dat voor elkaar te krijgen. Dat komt mede doordat lang gewacht is met een echte oplossing waardoor procedures zijn gaan stapelen.

LET OP: Krijg je binnenkort een definitieve aanslag voor box 3 en heb je alleen spaargeld? Check dan of je werkelijke rendement op je spaargeld ongeveer overeenkomt met het belaste forfaitaire rendement. Is je werkelijke rendement lager? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken.

UPDATE: De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van Rij er alles aan doet om de invoering per 2027 te halen. Van Rij moet voor de zomer met een aangepast wetsvoorstel komen.  Zo is het praktisch onuitvoerbaar om onderscheid te maken tussen beleggers met veel panden en mensen met een tweede huis. Ook komt er geen uitzondering voor aandeelhouders van familiebedrijven. Dat blijkt uit de vergadering van de Tweede Kamer op 18 april .