Artikelen

NIEUW: FiscAlert.nl Annuïteitencalculator

NIEUW: FiscAlert.nl Annuïteitencalculator

Leen je geld van of aan familie voor aankoop of onderhoud van je woning? Fiscaal moet je dan vaak afspraken maken over aflossen. Maar wat wordt dan het maandbedrag? Dat bereken je met onze handige Annuïteitencalculator.

Voor nieuwe leningen in verband met aankoop of onderhoud van de eigen woning geldt sinds 2013 de verplichting om minimaal annuïtair af te lossen over een periode van maximaal 30 jaar. Doe je dat niet, dan heb je geen recht op aftrek van rente en kosten en valt de lening in box 3.
‘Annuïtair aflossen’ wil zeggen dat je periodiek (meestal maandelijks) een vast bedrag betaalt, bestaande uit rente en aflossing. Aan het begin van de looptijd betaal je relatief veel rente en weinig aflossing. Aan het eind van de rit, als je al veel hebt terugbetaald, betaal je relatief weinig rente en veel aflossing.

Calculator

Het is niet eenvoudig om het periodiek te betalen bedrag zelf te berekenen. Wij hebben daarom een handige Annuïteitencalculator gemaakt, waarmee je heel simpel de hoogte van de maandelijkse betalingen kunt berekenen. De calculator heeft bovendien een extraatje. Je krijgt namelijk ook direct een jaaropgaaf voor de aangiften inkomstenbelasting die je gedurende de looptijd van de lening moet indienen. 

Gegevens

In de calculator vul je de volgende gegevens in:

 • Rente per jaar
  Dit is het rentepercentage van de lening.
 • Hoofdsom
  Dit is het bedrag van de familiebanklening.
 • Aanvang
  De datum waarop de lening wordt verstrekt, dus het moment waarop het geld wordt overgemaakt naar de geldlener.
 • Looptijd in maanden
  Je kunt maximaal 360 maanden invoeren, dat is de maximale duur van de fiscale renteaftrek.

Vul niet zomaar wat in. Denk goed na over hoeveel je wilt en kunt uitlenen en over het rentepercentage. In ons ‘Stappenplan Familiebank’ op staat waar je op moet letten en hoe je de hoogte van de rente vaststelt.

De berekening

Als alle gevraagde gegevens zijn ingevuld, klik je op ‘Bereken’.

Te betalen maandtermijnen

Bovenaan zie je dan direct:

 • het bedrag van de eerste betaling en de betaaldatum
 • het bedrag van de volgende maandtermijnen en de datum waarop de laatste betaling moet zijn voldaan

Het bedrag dat op de eerste betaaldatum moet worden betaald, kan afwijken van de betalingen voor de overige maanden. Dat is het geval wanneer de lening niet wordt aangegaan per de eerste van de maand. De eerste betaling bestaat dan alleen uit rente. Dit heeft te maken met het optimaal benutten van de fiscale ruimte voor renteaftrek. Wanneer de lening na de eerste van de maand wordt aangegaan telt de eerste maand namelijk niet mee voor het maximum van 360 maanden. Wie in de loop van de maand de lening afsluit heeft dus iets meer dan 360 maanden recht op renteaftrek.

Met onze handige Annuïteitencalculator bereken je gemakkelijk de maandlasten

Jaaroverzicht

Na de maandtermijnen zie je het ‘Jaaroverzicht per belastingjaar voor de aangifte inkomstenbelasting’. Uiteraard geldt dit overzicht alleen als er gedurende de hele looptijd niets wijzigt. Wordt de rente tussentijds herzien of wordt er extra afgelost, dan moet je een nieuwe berekening maken. Dat kan ook met onze Annuïteitencalculator.

Specificatie rente en aflossing per maand

Tenslotte volgt er nog een lange lijst met een specificatie van de betaalde bedragen per maand voor rente en aflossing en de restant hoofdsom. Deze specificatie heb je nodig als tussentijds de rente wijzigt, als er tussentijds wordt afgelost of als geldlener verhuist naar een andere woning.
Is er iets gewijzigd en wil je een nieuwe berekening maken? Vul dan de restant hoofdsom in, de datum van wijziging en de resterende looptijd.

LET OP: De calculator gaat ervan uit dat de wijziging plaatsvindt per de eerste van de maand.

Print de berekening

Geldt voor je lening fiscaal een aflossingsverplichting? Dan is het belangrijk dat je voldoet aan de fiscale voorwaarden. Zo moet de aflossingsverplichting in de overeenkomst staan en moet de aflossing ook daadwerkelijk worden betaald. Ook moet geldlener niet vergeten om de lening en de daarop betaalde rente op te nemen in de aangifte. Zo’n vergissing kan achteraf namelijk niet altijd meer worden hersteld. Gebruik onze ‘Modelovereenkomst Eigenwoninglening annuïtair’. De berekening met de Annuïteitencalculator is een vast onderdeel van deze overeenkomst. Print de gemaakte berekening en voeg deze bij de overeenkomst. 

LET OP: Goed vastleggen en bewaren is niet alleen noodzakelijk voor de fiscus, maar ook verstandig. Zo zijn de afspraken voor alle familieleden duidelijk.

Box 3 

Leen je geld uit? Het uitgeleende geld valt in de aangifte inkomstenbelasting in box 3 helaas niet onder spaartegoeden, maar onder overig vermogen. Dat betekent dat het hoge forfaitaire rendement in box 3 geldt, tenzij de Hoge Raad daar in de verwachte uitspraak nog een stokje voor steekt.

LET OP: Stond het geld voordat je het uitleende op een spaarrekening? Dan ga je dus meer belasting in box 3 betalen over dit bedrag. Voor geld dat je uitleent in 2024 merk je dat voor het eerst in de aanslag inkomstenbelasting 2025.

HOE WERKT DE FAMILIEBANK?

Bij de familiebank leent het ene familielid geld aan het andere. Dat kan een lening zijn tussen ouder en kind, of bijvoorbeeld tussen een oom en een neef. De afspraken over de lening komen in een overeenkomst. De afspraken gaan in ieder geval over de rente en de aflossing. Aan de familiebank kleven risico’s: als de lener de lening niet kan terugbetalen, kan dat spanningen in de familie opleveren. De rente is aftrekbaar als de lening gebruikt wordt voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een huis en aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan. Bij de geldgever valt de lening in box 3 onder overige bezittingen.

TIP: Wil je een familiebanklening afsluiten? Gebruik ons handige ‘Stappenplan familiebank’