Artikelen

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor u?

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor u?

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Pensioenwet. De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli 2023 in, maar het duurt even voordat u de gevolgen daarvan merkt. Pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgegaan op het nieuwe stelsel, in plaats van 2027. In 2025 kan nog worden besloten om de uiterste overgangsdatum verder uit te stellen. Dit gaat er veranderen:

  • Door de nieuwe wet wordt het collectieve pensioenvermogen omgezet naar grotendeels individuele pensioenpotjes.
  • De hoogte van het pensioen wordt minder zeker. Er worden geen beloftes meer gedaan voor de hoogte van de uitkering. 
  • De kans op indexatie, waardoor het pensioen meestijgt met de inflatie, neemt toe.
  • Het nieuwe pensioensysteem is minder solidair dan het huidige, omdat er geen toezegging van een van tevoren afgesproken pensioenbedrag is. Maar er is nog steeds solidariteit tussen de deelnemers: een deel daarvan zal vroeg overlijden en een deel laat, waardoor alle deelnemers levenslang een min of meer vast pensioen krijgen.
  • De doorsneepremie verdwijnt. Bij de huidige uitkeringsovereenkomsten, zeg maar het traditionele, min of meer gegarandeerde pensioen, bouwt iemand van 25 jaar met elke ingelegde euro net zoveel pensioen op als iemand van 60. Jongere werknemers subsidiëren daardoor nu dus de pensioenen van de oudere werknemers. In het nieuwe stelsel is het verband veel directer en eerlijker: naarmate een euro langer rendeert, levert die méér pensioen op.
  • Mensen tussen de 40 en de 50 jaar die al 25 jaar deelnemen aan een uitkeringsovereenkomst hebben de afgelopen jaren meebetaald aan de opbouw van het pensioen van hun oudere collega’s. Maar in de nieuwe situatie doen jongere collega’s dat later niet meer voor hen. In de overgangsfase moeten daarom afspraken gemaakt worden over compensatie.
  • Nu is het nabestaandenpensioen voor mensen die nog werken niet overzichtelijk. Dat gaat veranderen. Het nabestaandenpensioen is straks altijd verzekerd en bedraagt maximaal 50% van het laatstverdiende salaris van de overledene, ongeacht het aantal dienstjaren.
  • Een wezenpensioen stopt nu nog op verschillende leeftijden, afhankelijke van de pensioenregeling. In het nieuwe stelsel loopt de uitkering  tot de 25e verjaardag. En de maximumuitkering gaat omhoog van 7% naar 20%.
  • Wie geen of weinig pensioen opbouwt via een pensioenregeling kan via een (bancaire) lijfrente meer opbouwen. De jaarruimte wordt namelijk aanzienlijk verhoogd zodat via een lijfrente net zoveel opgebouwd kan worden als via een pensioenregeling.
  • Niet gebruikte jaarruimte (reserveringsruimte) mag langer alsnog worden gebruikt. Voortaan mag met terugwerkende kracht jaarruimte van de afgelopen 10 jaar nog worden benut (nu 7 jaar). Het maximale bedrag dat per jaar mag worden benut gaat fors omhoog: naar €35.000 per jaar. U kunt van deze verandering al profiteren vanaf 1 juli 2023 (de officiële ingangsdatum).

Meer informatie in ons artikel 'Op naar een nieuw pensioen' en www.onsnieuwepensioen.nl en op www.rijksoverheid.nl

Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?