Artikelen

Box 3-spaarders let op bezwaartermijn!

Box 3-spaarders let op bezwaartermijn!

De Belastingdienst legt (nog) geen aanslag op aan box 3-beleggers, maar wel aan belastingbetalers van wie het box 3-vermogen enkel uit spaargeld bestaat. De eerste aanslagen 2023 werden opgelegd op 3 mei. De termijn voor het indienen van bezwaar (6 weken) verstrijkt voor de eerste belastingplichtigen groep dus morgen (14 juni). Was je werkelijke rendement lager dan je forfaitaire rendement? Overweeg dan om bezwaar te maken als je een aanslag ontvangt. Je kunt hiervoor ons â€˜Modelbezwaarschrift box 3 spaarders’ gebruiken. Dien je bezwaar digitaal in via www.belastingdienst.nl. Wellicht heb je namelijk recht op een belastingteruggaaf vanwege het arrest van de Hoge Raad van 6 juni.